Európai Regionális Fejlesztési Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap

Hartmann Miklós: Örömóda - könyvbemutató

2020. február 18., kedd - 17:00
Címkék:

Kedves Olvasó!

Az Örömóda című kötetben a szerző korábbi regénye (A széna illata) záró korszakának folytatását hozza elénk, a korábbinál több fikcióval, de a valóságból merített esszenciával. A filmszerűen pergő események két állandó vezérfonala a szerelmi szál és a zene iránti olthatatlan vonzalom. A főszereplők kitalált személyek,  de a regényben valódi történelmi  eseményekkel, drámákkal néznek szembe, amelyet a magyarországi németek a második világháború következményeként átéltek. Az évszázadok óta Magyarországon élő német kisebbség méltatlan meghurcolása, Németországba telepítése alól kilátszik az otthontalanságba vetettek fájdalma, küzdelme, élni akarása. Ragaszkodtak Magyarországhoz, sokan illegálisan hazatértek, kockáztatva ezzel az internálást vagy a börtönt. Európa nyugati fele továbblép és újraépíti a tehetségre, ambícióra alapozott világát, de az 1940-es évek végén Ervin, a tanult, művelt fiatalember hazatérve szembe találja magát egy új korszakkal, ami félretolja mind a polgári, mind a hagyományos paraszti normákat. Intellektusa leküzdi az akadályokat, határokon szökik át, próbál mindenáron visszatérni a régi életéhez, szerelméhez. A súlyos titkok, balszerencsés események felett mindvégig ott lebeg egy új világ ígérete, ami megoldást hozhat a szétszakított családoknak a lelki sebek gyógyítására.

Az író válaszokat keres  arra, hogy ez az új világ végül megváltást jelent-e hőseinek,  a svábok megkapták-e az őket megillető jóvátételt. Az Örömóda – Európa himnusza – közös élménnyé és életformává válhat-e, jóvá lehet-e tenni az elvesztegetett életet. És felmerülhetnek újabb és újabb kérdések is, amire  olvasó is megtalálja saját válaszait.

                                                       Tisztelettel ajánlja:

                                                                                                            Dr. Salamon Éva - szerkesztő

 

Betöltés...